Μετάφραση // Translate


* Αρκαδία ένας δημοφιλής προορισμός*

Καούρ' εκάνατε - Καλώς Ήρθατε στην Αρκαδία

Άνθρωποι και Φύση πάνω από τα κέρδη

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Μέτρα για την προστασία αρωματικών φυτών της προστατευόμενης περιοχής Πάρνωνα - Μουστού

Άστρος, 21 /05/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θέμα: Μέτρα για την προστασία αρωματικών φυτών της προστατευόμενης περιοχής  Πάρνωνα - Μουστού.

Προς αποφυγή εκρίζωσης και αλόγιστης συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα - υγροτόπου Μουστού υπενθυμίζει στους πολίτες των Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας την υπ’ αριθ. 1/2013 Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΑΔΑ:ΒΕΥ8ΟΡ1Φ-06Ξ) του Δασαρχείου Κυνουρίας, σχετικά με την «Απαγόρευση και ρύθμιση υλοτομιών και μεταφοράς δασικών προϊόντων» και τους προτρέπει στην εφαρμογή της.
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, απαγορεύεται πλήρως η εκρίζωση και η ολοκληρωτική αποκοπή αρωματικών – μελισσοτροφικών φυτών (τσάι του βουνού, ρίγανη, μαντζουράνα κ.α.), ενώ επιτρέπεται η συλλογή τους ατελώς και σε περιορισμένη ποσότητα (έως 1 κιλού), μόνο κατά την εποχή ανθοφορίας και ωρίμανσης τους (Ιούλιος - Αύγουστος) και αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η συλλογή πρέπει να γίνεταιχειρωνακτικώς, με τη χρήση ψαλιδιού ή μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί των φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή τους. Επιπλέον, τονίζεται ότι η εμπορία αρωματικών βλαστών επιτρέπεται, κατόπιν εγκρίσεως του Δασαρχείου, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση και καταβολής του ανάλογου, σύμφωνα με τον κατ’ έτος πίνακα διατιμήσεως, μισθώματος και μόνο και εφόσον δε θίγεται η αρχή της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αναπαραγωγής των φυτών. 
Το όρος Πάρνωνα φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία άγριων φυτών. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 900-1000 είδη και υποείδη φυτών, από τα οποία 125 ανήκουν στην κατηγορία ενδημικών της Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία 7 αποκλειστικά ενδημικών του Πάρνωνα. Τα περισσότερα από τα ενδημικά, 4 σε αριθμό, απαντώνται στην κορυφή του Πάρνωνα (Μεγάλη Τούρλα). 
Ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή του Πάρνωνα είναι το ενδημικό της Ανατολικής Πελοποννήσου (Πάρνωνας- Ταΰγετος) Sideritis clandestina subsp. clandestina (Τσάι του βουνού), του οποίου η περιοχή εξάπλωσης έχει περιοριστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, λόγω των έντονων ανθρωπογενών πιέσεων που υφίσταται, από την αλόγιστη συλλογή και παράνομη εμπορία του. Ανάλογες συνέπειες έχουν υποστεί και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα, από τον άνθρωπο, αρωματικά φυτά του Πάρνωνα, όπως η ρίγανη (Origanum vulgare), η μαντζουράνα (Origanum majorana), δίκταμο (Origanum scabrum) κ.α.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας) η συλλογή και εμπορία ενδημικών φυτών απαγορεύεται. Όλοι μαζί μπορούμε, με προσωπικό ενδιαφέρον και ευαισθησία, να συμβάλλουμε στην προστασία και διατήρηση των τόσο σημαντικών για την περιοχή του Πάρνωνα αρωματικών και ενδημικών φυτών. Ο Φορέα Διαχείρισης προτρέπει τους πολίτες να επισκεφτούν και να γνωρίσουν τον Πάρνωνα και τις ομορφιές του, πάντα με σεβασμό στην φύση.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης
Πληροφορίες:  Κανελίδου Άννα
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 

Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr

Εκδηλώσεις